Skip to main content

Zoznam kontaminantov, ktorých výskyt bol znížený.

(Vrátane ich účinkov na zdravie a zdrojov kontaminácie)

 

 Znečisťujúca látka% zníženiaPotenciálne účinky na zdravie po požití z vodyZdroje kontaminantu v pitnej vode
1 Acenaftén >99,7 Bolesť hlavy, únava, nevoľnosť; rozvoj alergie kože; Poškodenie pečene a obličiek Uvolňuje sa pri použití ako insekticíd/fungicíd
2 Acenaftylén >99,7 Viď vyššie Dehydratácia acenafténu
3 Alachlór >95 Problémy s očami, pečeňou, obličkami alebo slezinou; Anémia, zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z herbicídov používaných na plodinách
4 Aldikarb 99,8 Problémy centrálneho nervového systému, neurologické problémy Uvoľňuje sa z pôdy ošetrenej insekticídom
5 Aldrin 97,4 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z pôdy ošetrenej insekticídom
6 Alfa – BHC viď Lindán >99,6 Poškodenie pečene a obličiek; Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z pôdy ošetrenej insekticídom
7 Alfa - Endosulfán 97,1 Narušenie endokrinného systému Uvolňuje sa z insekticídu použitého na ošetrenie potravinárskych plodín
8 Antracén >99,6 Poškodenie kože, zažívacieho traktu; Hematologické problémy, problémy lymfatického systému Uvoľňuje sa počas výroby farbív alebo konzervácie dreva; uvoľňuje sa pri použití insekticídu
9 Azbest >99 Poškodenie kože; problémy obehového systému; zvýšené riziko výskytu benígnych črevných polypov, pľúcnych chorôb a rakoviny Rozpad azbestového cementu vo vodovodoch; uvoľňuje sa z odpadu závodov na výrobu skla a elektroniky; Pri opotrebovaní / rozbití materiálov obsahujúcich azbest; erózia prírodných ložísk
10 Atenolol 99 Potenciálna zložka narušenia endokrinného systému (EDC). Skupina liekov nazývaných betablokátory, ktoré pôsobia tak, že spomalia srdce a znížia jeho záťaž. Rozbory pitnej vody obsahujúce liečivá sú rozvíjajúcou sa oblasťou výskumu. Uvádzané úrovne sú uvedené v častiach na miliardu (ppt), ale pre mnohých ľudí sú stále alarmujúce, hoci nie sú uvádzané žiadne zdravotné problémy spojené niektorou z hlásených úrovní liekov.
11 Atrazín >90 Problémy kardiovaskulárneho systému; reprodukčné ťažkosti; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z herbicídu použitého na riadkové plodiny; Uvoľňuje sa z odpadových vôd výrobných závodov
12 Benzén >95 Anémia; zníženie počtu krvných doštičiek; zvýšené riziko vzniku rakoviny Vypúšťa sa z tovární; uvoľňuje sa zo skladovacích zásobníkov plynu a skládok
13 Benzidín >99,6 Zvýšené riziko rakoviny močového mechúra a iných typov rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok odpadu; rozklad farbív na báze benzidínu (rozklad 1, 2 difenylhydrazinu)
14 Benzo[k]fluoranthen 98,1 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok odpadu zariadení na spracovanie plynu; produkt nedokonalého spaľovania tuhých palív, organických hmôt, odpadu
15 Benzo[a]antracén >99,3 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok odpadu zariadení na spracovanie plynu; produkt nedokonalého spaľovania tuhých palív, organických hmôt, odpadu
16 Benzo[a]pyrén 92,5 Reprodukčné problémy; zmeny kože; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z obkladov zásobníkov vody a rozvodov
17 Benzo[b]fluorantén 98,7 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze závodů na výrobu barviv nebo na zpracování dřeva; produkt nedokonalého spalování pevných paliv, organických hmot, odpadu
18 Benzo[g,h,i]-perylen 91,0 Možné problémy s kožou, pečeňou a súvisiacimi tkanivami Produkt nedokonalého spaľovania tuhých palív, organických hmôt, odpadu
19 Beta-BHC >99,6 Problémy s pečeňou a obličkami; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z pôdy ošetrenej insekticídom
20 Beta-Endosulfán 97,5 Narušenie endokrinného systému Uvoľňuje sa z insekticídu použitého na ošetrenie potravinových plodín
21 Bis (2-Chlóroetoxy) metán >99,3 Podráždenie pokožky a očí Uvoľňuje sa zo závodov na spracovanie gumy
22 Bis (2-chlóroetyl) éter (BCEE) >99,0 Podráždenie a problémy s pokožkou, očami, hrdlom a pľúcami; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z textilných tovární, závodov na spracovanie pesticídov a priemyselných chemických tovární
23 Bis (2-chlóroizopropyl) éter >98,3 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo závodov na spracovanie farbív, liečiv a priemyselných chemických tovární
24 Bis(2-ethyl-hexyl) ftalát 99,0 Vývojové problémy, problémy s pečeňou a zažívacím traktom; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa pri výrobe PVC a vinylchloridových živíc
25 Bisfenol A (BPA) 99,1   Chemická zlúčenina používaná ako zmäkčovadlo
26 Bromchlóroacetonitril >98,2 Podozrivý karcinogén Vedľajší produkt vznikajúci pri dezinfekcii pitnej vody
27 Bromdichlórometán – viď Trihalometány (TTHM)      
28 Bromoform – viď Trihalometány (TTHM)      
29 4-Brómofenyl fenyléter >99,1   Rozpúšťa sa na skládkach odpadu
30 Butyl benzyl ftalát >99,4 Reprodukčné a vývojové problémy; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo závodov na spracovanie PVC; rozpúšťa sa na skládkach odpadu
31 Karbamazepin >98,3   Liek proti kŕčom, stabilizujúci náladu
32 Karbaryl >98,3 Inhibítor cholínesterázy, spôsobuje bolesť hlavy, stratu pamäti, svalovú slabosť a kŕče; Problémy s pečeňou a obličkami Uvoľňuje sa z pôdy ošetrenej insekticídom
33 Karbofurán >95 Problémy s krvou alebo nervovým systémom; Reprodukčné ťažkosti Uvoľňuje sa pri vykurovaní pôdy používaného pri pestovaní ryže a lucerny siatej
34 Chlorid uhličitý >95 Problémy s pečeňou; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z chemických závodov a pri ďalších priemyselných činnostiach
35 Chlordán >95 Problémy s pečeňou alebo nervovým systémom; zvýšené riziko vzniku rakoviny Zvyšky zakázaného termiticidu
36 Chlórbenzén >95 Problémy s pečeňou alebo obličkami Uvoľňuje sa z chemických a poľnohospodárskych závodov
37 Chlórodibromometán – viď Trihalometány (TTHM)      
38 2-chlóretyl vinyléter >99,9   Uvoľňuje sa počas výroby liečiv
39 Chloroform – viď Trihalometány (TTHM) alebo VOC >95 Podozrivý karcinogén  
40 4-chlór-3-metylfenol >99,1 Problémy s pľúcami a pokožkou Vedľajším produktom čistenia vody chlórovaním; Uvoľňuje sa z odpadových vôd výrobných závodov
41 2-chlórnaftalín 94 Používa sa v rozpúšťadlách, konzervačných prípravkoch na drevo, olejoch na testovanie indexu zlomu a ako prísada na izoláciu káblov, motorového oleja, elektrolytických zlúčenín a kondenzátorov. Používajú sa pri výrobe farbív. Toxické polutanty (znečisťujúce látky)
42 2-chlórfenol >98,1 Reprodukčné a vývojové problémy; poškodenie pečene a obličiek, zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňovanie z ošetreného dreva; uvoľňuje sa z výrobných zariadení
43 4-chlórfenyl fenyléter >99,1    
44 Chlorpikrín >99,2 Toxicita pre ľudí vrátane karcinogenity, reprodukčnej a vývojovej toxicity, neurotoxicity a akútnej toxicity Uvoľňuje sa pri použití ako pesticíd a ako vedľajší produkt dezinfekcie pitnej vody
45 Chlorpyrifos >99,9 Inhibícia cholínesterázy spôsobuje nevoľnosť, závraty a zmätenosť; problémy nervového systému Uvoľňuje sa pri domácom použití insekticídu na šváby, blchy, termity alebo pri použití na farmách pri boji s kliešťami na dobytku a škodcov rastlín
46 Chryzén >97,8 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Znečistenie prachových častíc tvorených pri spaľovaní odpadu, benzínu alebo živočíšnych a rastlinných materiálov
47 cis-1, 2-Dichloroetylén >99 Poškodenie pečene a obličiek; problémy nervového a hematologického systému Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
48 cis-1, 3-Dichlóropropylén >99 Poškodenie žlčníka a obličiek Uvoľňuje sa z pôdy ošetrenej nematocídom; uvoľňuje sa zo skládok nebezpečného odpadu a výrobných zariadení
49 Cysty >99,95% Črevné ochorenia, napr. kryptosporidióza Ľudské a živočíšne výkaly
50 2-4-D >95 Problémy s obličkami, pečeňou a hematologické problémy Uvoľňuje sa z herbicídov použitých na riadkové plodiny
51 4, 4’-DDD 97 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Zvyšky zakázaných pesticídov; uvoľňuje sa zo skládok
52 Delta-BHC >99,6 Problémy s pečeňou a obličkami Uvoľňuje sa z pôdy ošetrenej insekticídom
53 Dibenzo [a,h] antracén 93,4 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok odpadu, zariadení na spracovanie plynu; Produkt nedokonalého spaľovania tuhých palív, organických látok a odpadu
54 Dibrómoacetonitril >99,2 Podozrivý karcinogén Vedľajší produkt vznikajúci pri dezinfekcii pitnej vody
55 4, 4’-Dibromo-1, 1- bifenyl 95,7 Strata hmotnosti, poruchy kože, problémy s pečeňou, obličkami, štítnou žľazou a nervovým a imunitným systémom; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok a odpadových vôd zo závodov na výrobu spomaľovačov horenia a na výrobu plastov
56 Dibromochlórpropán (DBCP) >95 Reprodukčné problémy; poškodenie obličiek; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa pri použití ako nematocíd pri vykurovaní pôdy
57 Dichlóracetonitril >98,4 Podozrivý karcinogén Vedľajší produkt vznikajúci pri dezinfekcii pitnej vody
58 o-Dichlórbenzén >95 Problémy s obličkami, pečeňou alebo obehovým systémom Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
59 1, 3-Dichlórbenzén >99,8 Poškodenie pečene a obličiek Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
60 p-Dichlórbenzén >98 Anémia; poškodenie pečene, obličiek alebo sleziny; zmeny v krvi Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
61 3, 3’-Dichlórbenzidín >99,6 Dermatitída; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
62 1, 2-Dichlóretán 95 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
63 1, 1-Dichlóretylén >99 Poškodenie pečene Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
64 2, 4-Dichlórfenol >98,7 Poškodenie pečene a obličiek; Účinky na nervový a imunitný systém Uvoľňuje sa z tovární na výrobu pesticídov
65 1, 2-Dichlórpropán >99 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
66 1, 1-Dichlórpropanón >98 Podozrivý karcinogén Vedľajší produkt vznikajúci pri dezinfekcii pitnej vody
67 Dieldrín 99,7 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z pôdy ošetrenej insekticídom
68 N,N-Diethyl-meta- toluamid (DEET) >98,5   Pesticíd a aktívna zložka v repelentoch
69 Dietylftalát >99,7   Uvoľňuje sa z plastov počas používania a zo skládok obsahujúcich plasty
70 2, 4-Dimetylfenol >98,7 Poškodenie pečene a obličiek; problémy nervového systému, hematologické problémy Uvoľňuje sa z chemických a ropných závodov
71 Dimetylftalát >99,8 Reprodukčné problémy; poškodenie obličiek Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
72 Di-n-butyl ftalát >99,6 Možné reprodukčné problémy (po požití veľkého množstva) Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
73 4, 6-Dinitro-2metyl fenol >99,3 Problémy centrálneho nervového systému a kardiovaskulárne problémy; katarakty; podráždenie pokožky; poškodenie pečene a obličiek Uvoľňuje sa z chemických priemyselných závodov; Uvoľňuje sa zo skládok a používa sa ako pesticíd
74 2, 4-Dinitrofenol >99,3 Nevoľnosť, zvracanie, potenie, závrat, bolesť hlavy, strata hmotnosti Pesticíd sa uvoľňuje do vody a do ovzdušia z výrobných závodov
75 2, 4-Dinitrotoluén >94,3 Účinky na krvný a nervový systém; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z priemyselných chemických závodov a pri výrobe munície a farbív napr. polyuretán, munície a farbivá
76 2, 6-Dinitrotoluén >95,1 Viď vyššie Viď vyššie
77 Di-n-oktyl ftalát (DNOP) >98,8 Možné poškodenie pečene Uvoľňuje sa počas výroby; uvoľňuje sa z plastov počas použitia a zo skládok
78 Dinoseb (DNBP) 99 Reprodukčné problémy Uvoľňuje sa z herbicídov používaných na sójové bôby a zeleninu
79 1, 2-Difenylhydrazín >99,0 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Rozpúšťa sa na skládkach odpadu
80 Ethinylestradiol (17-alfa-ehinyl estradiol) alebo EE2 98 Potenciálna zložka narušenia endokrinného systému (EDC) Súčasť perorálnej antikoncepcie
81 Endosulfán sulfát 95,4 Poškodenie pečene, obličiek a reprodukčných orgánov; narušenie endokrinných funkcií Rozklad alfa a beta izomérov endosulfánu
82 Endrín >95 Problémy s pečeňou; Účinky na nervový systém Zvyšok zakázaného insekticídu
83 Endrín aldehyd >99,0   Rozklad endrínu
84 Estrón >96,9   Antikoncepcia na predpis, farmaceutická kategória liekov
85 Etylbenzén >95 Poškodenie pečene a obličiek Uvoľňuje sa z ropných rafinérií
86 Etyléndibromid >95 Problémy s pečeňou, žalúdkom, reprodukčným systémom a obličkami; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z ropných rafinérií
87 Fluorantén >98,2 Poškodenie pečene a obličiek; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo závodov na výrobu farbív, liečiv a agrochemikálií
88 Fluór >99,7 Hematologické účinky Uvoľňuje sa zo závodov na výrobu farbív, pesticídov, duroplastov a liečiv
89 gamma-BHC (Lindán) >95 Poškodenie pečene a obličiek; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z pôdy ošetrenej insekticídom
90 Guthion (Azinphos-methyl) >99,9 Problémy nervového systému; zmeny osobnosti Uvoľňuje sa z pôdy ošetrenej insekticídom
91 Heptachlór >95 Poškodenie pečene a centrálneho nervového systému; Zvýšené riziko vzniku rakoviny Zvyšky zakázaného termiticidu
92 Heptachlórepoxid >95 Poškodenie pečene; zvýšené riziko vzniku rakoviny Rozklad heptachlóru
93 Hexachlórobenzén >98,8 Poškodenie pečene a obličiek; reprodukčné problémy; Benígne nádory na endokrinných žľazách; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo závodov na spracovanie kovov a na výrobu agrochemikálií
94 Hexachlórbutadién >98 Poškodenie pečene a obličiek; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
95 Hexachlórocyklopentadi én >99 Poškodenie obličiek a žalúdka Uvoľňuje sa z chemických závodov; uvoľňuje sa pri použití pesticídu
96 Hexachlóroetán >96,6 Poškodenie pečene a obličiek; zvýšené riziko vzniku rakoviny Reakcia určitých zlúčenín uhlíka s chlórom; Spaľovanie chlórovaných uhľovodíkov; uvoľňuje sa pri použití insekticídov
97 Uhľovodíky >91,3   Znečistenie pôdy benzínom, kerozínom, motorovou naftou
98 Ibuprofen 95,1   Liek proti bolesti a protizápalový liek, považovaný za farmaceutický kontaminant
99 Isoforon >98,4 Poškodenie obličiek; možné reprodukčné problémy Uvolňuje se z chemických závodů
100 Olovo pri pH 6,5 >95 Dojčatá a deti: oneskorenie fyzického alebo duševného vývoja, Dospelí: problémy s obličkami; Vysoký krvný tlak Korózia domácich inštalatérskych systémov; erózia prírodných úložísk
101 Olovo pri pH 8,5 >95 Dojčatá a deti: oneskorenie fyzického alebo duševného vývoja, Dospelí: problémy s obličkami; Vysoký krvný tlak Korózia domácich inštalatérskych systémov; erózia prírodných úložísk
102 Linuron >96,2   Herbicíd často používaný pri kontrole tráv a burín
103 Malathion >99,0 Problémy nervového systému Uvolňuje se při použití insekticidu na farmách a zahradách
104 Meprobamát >95,2   Zlúčenina obsiahnutá v liekoch proti úzkosti
105 Meď pri pH 6,5 >90 Poškodenie obličiek Erózia prírodných úložísk; uvoľňuje sa z rafinérií a tovární; uvoľňuje sa zo skládok a ornej pôdy
106 Meď pri pH 8,5 >90 Poškodenie obličiek Erózia prírodných úložísk; uvoľňuje sa z rafinérií a tovární; uvoľňuje sa zo skládok a ornej pôdy
107 Methoxychlór >95 Poškodenie obličiek, pečene a srdcového tkaniva; Reprodukčné problémy Uvoľňuje sa z insekticídu použitého na ovocí, zelenine, lucerne, hospodárskych zvieratách
108 Metolachlór >98,5   Organická zlúčenina používaná ako herbicíd
109 Microcystin LR 99,6 Poškodenie pečene; zvýšené riziko vzniku rakoviny  
110 MTBE (Methyl-terc-butyl-éter) >95 Ovplyvňuje chuť a zápach vody, podozrivý karcinogén Únik z podzemných a nadzemných zásobníkov paliva, z potrubia, počas tankovania, pri automobilových nehodách, kedy sa poškodí palivová nádrž, pri likvidácii "starého" benzínu, emisie zo starších lodných motorov a v menšej miere pri búrkach a zrážkach s MTBE vo vzduchu
111 MX (MutagenX) 96,0 Zvýšené riziko vzniku rakoviny  
112 Naftalén >99,7 Hematologické problémy; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa pri vykurovaní pôdy (repelent); uvoľňuje sa z priemyselných chemických závodov
113 Naproxen >97,0   Liek proti bolesti a protizápalový liek, považovaný za farmaceutický kontaminant
114 Nitrobenzén >98,5 Poškodenie pečene a obličiek; reprodukčné problémy; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa pri emisiách a do odpadových vôd počas výroby a spracovania, používa sa ako rozpúšťadlo
115 2-Nirtofenol >99,5 Poškodenie pečene a obličiek; problémy nervového systému Uvoľňuje sa z chemických tovární počas výroby; rozklad pesticídov
116 4-Nirtofenol >99,8 Problémy pľúc a nervového systému Uvoľňuje sa z chemických tovární počas výroby; uvoľňuje sa pri použití ako fungicíd; rozklad pesticídov
117 N-Nitrozo-di-n- propylamín >99,2 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z skládok a používa sa na ničenie buriny
118 N-Nitrozo-di-fenylamín >99,1 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Rozpúšťa sa na skládkach odpadu
119 Nonyl fenol 96,2   Látka, ktorá sa často používa ako prekurzor komerčných čistiacich prostriedkov
120 Parathion >99,9 Hematologické problémy Uvoľňuje sa pri použití ako insekticíd
121 PCB-1016 >98,8 Zmeny pokožky; Problémy s týmusom; Imunitné nedostatky; reprodukčné problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok; vypúšťanie odpadových chemikálií
122 PCB-1221 >99,6 Zmeny pokožky; Problémy s týmusom; Imunitné nedostatky; reprodukčné problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok; vypúšťanie odpadových chemikálií
123 PCB-1232 >98,4 Zmeny pokožky; Problémy s týmusom; Imunitné nedostatky; reprodukčné problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok; vypúšťanie odpadových chemikálií
124 PCB-1242 >99,2 Zmeny pokožky; Problémy s týmusom; Imunitné nedostatky; reprodukčné problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok; vypúšťanie odpadových chemikálií
125 PCB-1248 >99,4 Zmeny pokožky; Problémy s týmusom; Imunitné nedostatky; reprodukčné problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok; vypúšťanie odpadových chemikálií
126 PCB-1254 >97,5 Zmeny pokožky; Problémy s týmusom; Imunitné nedostatky; reprodukčné problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok; vypúšťanie odpadových chemikálií
127 PCB-1260 (Aroclor) >95 Zmeny pokožky; Problémy s týmusom; Imunitné nedostatky; reprodukčné problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa zo skládok; vypúšťanie odpadových chemikálií
128 Pentachlórfenol >99 Problémy pečene a obličiek; vplyv na reprodukčnú činnosť; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z tovární na spracovanie dreva; Zvyšok zakázaného herbicídu
129 Fenantrén >99,0 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z ropných rafinérií, uvoľňuje sa zo skládok; uvoľňuje sa pri výrobe insekticídov, farbív a plastov
130 Fenol >98,1 Hnačka a tráviace ťažkosti; zafarbenie a popraskanie pokožky; vplyv na vývoj Uvoľňuje sa zo skládok a skládok nebezpečného odpadu; uvoľňuje sa zo závodov na výrobu plastov a fenolu
131 Fenytoin >96,1   Antiepileptikum
132 Pyrén >98,1 Poškodenie obličiek Uvoľňuje sa vo výrobe insekticídov, farbív a plastov
133 Radón >95 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Erózia prírodných úložísk
134 Simazín >95 Hematologické problémy Uvoľňujúci sa herbicíd
135 Strychnín >99,8 Poškodenie obličiek a mozgu Uvoľňuje sa pri použití ako pesticíd
136 Styrén >95 Problémy s pečeňou, obličkami a obehovým systémom Uvoľňuje sa zo závodov na spracovanie gumy a plastu; uvoľňuje sa zo skládok
137 2, 4, 5 TP (Silvex) >95 Poškodenie pečene a obličiek Zvyšok zakázaného herbicídu
138 2, 3, 7, 8-Tetrachlórdi- benzopara-dioxín (TCDD) >99,9 Reprodukčné problémy; zvýšené riziko vzniku rakoviny Emisie zo spaľovania odpadov a iných látok; uvoľňuje sa z chemických tovární
139 2, 3, 7, 8-Tetrachlórdi- benzofuran (TCDF) >99,9 Problémy s kožou, respiračným a nervovým systémom Emisie zo spaľovania odpadov a iných látok; uvoľňuje sa z chemických tovární
140 1, 1, 2, 2- Tetrachlóretán >99 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se při použití jako pesticid
141 Tetrachlórethylén >95 Poškodenie pečene; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z tovární a chemických čističiek
142 Toluén >95 Problémy nervového systému, problémy s obličkami a pečeňou Uvoľňuje sa z ropných rafinérií
143 Toxafén >90 Problémy s pečeňou, obličkami a štítnou žľazou; Účinky na centrálny nervový systém; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z insekticídu použitého na bavlne a dobytku
144 trans-1, 2- Dichlóretylén >99 Poškodenie pečene Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
145 trans-1, 3- Dichlóroporpén >99,9 Poškodenie pečene a obličiek; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňovanie pri použití ako pesticíd
146 Kyselina tribromoctová >98 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedľajší produkt vznikajúci pri dezinfekcii pitnej vody
147 Trichlóroacetonitril >98,6 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedľajší produkt vznikajúci pri dezinfekcii pitnej vody
148 1, 2, 4-Trichlórbenzén >99 Zmeny v nadobličkách Uvoľňuje sa z textilných tovární
149 1, 1, 1-Trichlóretán 95 Problémy pečene, nervového systému, problémy obehového systému Uvoľňuje sa zo závodov na odmasťovanie kovov a ďalších tovární
150 1, 1, 2-Trichlóretán >99 Problémy s pečeňou, obličkami a imunitným systémom Uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
151 Trichlóretylén >95 Problémy s pečeňou; Zvýšené riziko rakoviny Uvoľňuje sa zo závodov na odmasťovanie kovov a ďalších tovární
152 2, 4, 6-Trichlórfenol >98,7 Reprodukčné a vývojové problémy; poškodenie pečene a obličiek, zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa pri použití v pesticídoch
153 1, 1, 1- Trichlóropropanón >95 Podozrivý karcinogén Vedľajší produkt vznikajúci pri dezinfekcii pitnej vody
154 Trihalometány (TTHM) zahrnujú: chloroform (náhradná chemikália), bromoform, bromodichlórmetán, chlórodibrómometán >95 Problémy s pečeňou, obličkami a centrálnym nervovým systémom; zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedľajší produkt vznikajúci pri dezinfekcii pitnej vody
155 Trimetoprim >96,3   Antibiotikum
156 Tris (2-karboxyetyl) fosfin (TCEP) >98,0   Chemická zlúčenina používaná ako prísada spomaľujúca horenie, zmäkčovadlo a regulátor viskozity rôznych typov polymérov vrátane polyuretánov, polyesterových živíc a polyakrylátov
157 Tris (1,3-dichlór-2- propyl) fosfát (TCPP) >97,9   Chemická zlúčenina používaná ako prísada spomaľujúca horenie
158 Vinylchlorid >93,9 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvoľňuje sa z PVC potrubí; uvoľňuje sa z tovární na výrobu plastu
159 VOC (prchavé organické zlúčeniny) testované ako chloroform >95 Poškodenie pečene a obličiek; zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedľajší produkt chlórovania; uvoľňuje sa z priemyselných chemických tovární
160 Xylény (m-xylen o- xylen p-xylen) >99,8 Poškodenie nervového systému Uvoľňuje sa z rafinérií a chemických tovární