Skip to main content

Ako eSpring funguje?

ako funguje espring

1. UV lampa

Ničí vyše 99,99 % potenciálne choroboplodných baktérií a vírusov prežívajúcich v pitnej vode, čím zvyšuje kvalitu a úroveň bezpečnosti vody.

2. Uhlíkový filter

Tento v USA patentovaný viacvrstvový uhlíkový blok efektívne odstraňuje: chuť a zápach chlóru, mechanické častice a viac ako 140 rôznych potenciálnych kontaminantov; dáva vode priezračnoť.

3. LED informačný panel

Používa jednoduché, zrozumiteľné ikony a grafiku na zobrazovanie opotrebovanosti filtra a stavu systému.

4. Nezávislý elektronický modul

Ďalšia technológia, v ktorej má eSpring prvenstvo - a ďalšia v USA patentovaná vlastnosť - je bezdrôtové prepojenie (na báze induktívnej elektroniky) medzi UV lampou a samotným zariadením. Vďaka tomuto je UV žiarivka úplne izolovaná od zdroja energie, podobne ako sú niektoré mobilné telefóny izolované od svojich nabíjačiek.

5. Prispôsobiteľná dĺžka rúriek

Dĺžka použitých rúriek sa dá prispôsobiť podľa potreby pri inštalácii.

6. Kompaktný tlakový ventil

Kompaktný ventil, ktorý sa dá ľahko namontovať na väčšinu bežných typov vodovodov.