Certifikácia

Amway eSpring Systém na doúpravu vody bol prvým systémom na trhu, ktorý vyhovoval trom hlavným štandardom kvality vody podľa kriérií NSF International (National Sanitation Foundation (NSF)) a ANSI (American National Standard Institute). Aby zariadenie získalo NSF certifikáciu, musí podrobiť aj iným testom, nielen testom schopnosti zachytávať znečisťujúce látky. Musí úplne spĺňať aj ďalších päť kritérií:

  • Vyhlásenia o znížení množstva odstránených znečisťujúcich látok musia byť potvrdené testovaním vykonaným organizáciou NSF v jej vlastných laboratóriách.
  • Systém nesmie spôsobiť žiadne unikanie škodlivín do vody a musí prejsť prísnymi extrakčnými testami všetkých materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou.
  • Stavba systému musí byť úplne bezpečná a musí byť vytvorený byť tak, aby vyhovoval nárokom vodoinštalácie, napríklad musí byť odolný voči výkyvom tlaku vody.
  • Marketing, lietratúra a etiketa nesmú obsahovať žiadne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.
  • Materiály použité na jeho výrobu a výrobný proces samotný musia prechádzať každoročnou kontrolou.
Číslo autorizácie: 73478-J3R8S7
Prevádzkovateľ: DigiSys Web Services s.r.o., Ružová 2882/23, 934 01 Levice. IČO: 47256656
Vami poskytnuté kontaktné informáce nebudú predávané tretím stranám. Všetky informácie, materiály, výrobky a poskytované služby sú určené k prístupu a použitiu iba v Slovenskej republike. Ochranné známky a logá slúžia iba pre identifikáciu výrobku a sú odkazom na dotyčních vlastníkov. eSpring je ochranná známka Amway Corp., Ada, MI, USA.