Vlastnosti, výhody a technické špecifikácie

Vlastnosti:

 • Trojúrovňový systém úpravy je kombináciou uznávaných a progresívnych techník.
 • Filter s patentovaným* uhlíkovým blokom zachytí častice 300 až 500-krát menšie ako hrúbka ľudského vlasu (* Patentované v Taliansku; poznámka: Priemerný ľudský vlas má 60 až 100 mikrónov)
 • Technológia "Instant On" - UV žiarovka vovnútri zariadenia sa zapína len vtedy, keď otočíte vodovodným kohútikom, takže tečúca voda zostáva studená, neohriata UV žiarením.
 • Elegantný, štíhly dizajn šetrí priestor
 • Monitorovací systém vám ukáže, či uhlíkový filter a UV žiarovka fungujú a kedy je čas na každoročnú výmenu filtra.
 • Pomocný kohútik s logom značky na základni predstavuje zdokonalenú funkčnosť a ergonómiu s moderným vzhľadom.
 • Dĺžka prívodných káblov sa dá prispôsobiť podľa potreby.
 • Zariadenie sa dodáva zložené
 • eSpring systém funguje pri normálnom tlaku vody v domácnosti.
 • eSpring je prvý systém na doúpravu vody, ktorý využíva induktívnu väzbu a technológiu "smart chip".
 • eSpring™ Systém na doúpravu vody využíva patentovanú* eCoupled™ bezdrôtovú technológiu prenosu elektriny vzduchom, vodou a plastovými komponentami bez priameho kontaktu na elektrické prepojenie pre UV lampu zariadenia. (* Patentované v niekoľkých európskych krajinách)
 • eSpring "smart chip" technológia umožňuje bezdrôtovú  komunikáciu s jednotlivými filtrami, čo umožňuje monitoru rozoznávať a zobrazovať operatívne podmienky a sťahovať dôležité údaje pre každý jeden filter, ako sú čas používania a zostávajúca kapacita
 • eSpring Systém na doúpravu vody má celosvetovo viac ako 120 patentov udelených alebo v procese patentovania.

Výhody:

 • Môže znížiť množstvá až 160 znečisťujúcich látok, vrátane viac ako 145 kontaminantov potenciálne ohrozujúcich zdravie:
  • olovo a ortuť
  • častice až do veľkosti 0,2 mikrónov vrátane azbestu, sedimentov, nečistôt a usadenín
  • 33 pesticídov a vedľajších produktov pesticídov
  • 13 vedľajších produktov dezinfekcie
  • radón a vedľajšie produkty rádioaktívneho rozpadu radónu vo vode
  • 9 farmaceutických kontaminantov
  • 42 známych a/alebo potenciálnych endokrinných disruptorov
  • potenciálne karcinogénnych látok, ktoré sa vyskytujú vo vode
 • Zničí viac ako 99,99% pitnou vodou prenášaných choroboplodných baktérií a vírusov (vrátane koliformných baktérií, patogénnych baktérií, HPC, poliovírusu, rotavírusu a hepatitus A)
 • Zlepšuje chuť, vôňu a priezračnosť vody.
 • Zlepšuje chuť horúcich nápojov pripravovaných z filtrovanej vody
 • Neodstraňuje užitočné minerálne látky, ako sú vápnik, horčík a fluoridy
 • Vyčistí vodu na pitie a varenie pre 6-člennú rodinu až po dobu 1 roka alebo 5 000 litrov - podľa toho, šo nastane skôr (životnosť filtra závisí od podmienok jeho použitia)
 • Dosahuje výnimočnú prietokovú rýchlosť, poskytuje ošetrenú vodu rýchlosťou 3,4 l za minútu
 • Praktický, ľahko sa používa a udržiava
 • Využíva exkluzívnu patentovanú technológiu*. (* patentované v niekoľkých európskych krajinách)
 • Praktický a ľahko vymeniteľný uhlíkovo/UV filter
 • Pohodlnejšie a menej nákladné ako fľaškovaná voda.
 • Sleduje čas aj spotrebované litre, aby zákazník mal presné indikovanú zostávajúcu životnosť filtra a preto aj pokoj mysle; systém sa po výmene filtra automaticky resetuje
 • Používa jednoduché, zrozumiteľné ikony a grafiku na zobrazovanie opotrebovanosti filtra a stavu systému
 • Flexibilita inštalácie umožňuje umiestenie zariadenia na najvhodnejšie miesto.

Technické špecifikácie:

 • Výška krytu: 327 mm nominálna.
 • Priemer: 178 mm nominálny. Vyrobené z trvanlivého plastu odolného proti silnému nárazu
 • Elektrický príkon: 19 V jednosmerného prúdu, 3,16 A
 • Filter (kartridž) (Model č. 100186): Lisovaný uhlíkový blok s internou UV lampou
 • Materiály: Všetky materiály prichádzajúce do styku s vodou spĺňajú požiadavky agentúry FDA USA na použitie na prenos tekutín na ľudskú spotrebu.
 • Maximálny prevádzkový tlak: 860 kPa
 • Minimálny prevádzkový tlak: 104 kPa
 • Maximálna prevádzková teplota: 30 °C
 • Minimálna prevádzková teplota: 4,4 °C
 • Menovitý prevádzkový prietok: 3,4 l za minútu pri tlaku 415 kPa tlaku vody v novom filtri.  (Aktuálna prietoková rýchlosť sa mení podľa tlaku vody a dĺžky doby, po ktorú je filter v prevádzke.)
 • Menovitá životnosť: Náhradný filter je vyrobený tak, aby slúžil pre rodinu na potreby varenia a pitia jeden rok alebo s kapacitou 5 000 l, podľa toho, ktorý z prípadov nastane skôr. POZNÁMKA: Skutočná životnosť filtra (kartidže) sa bude líšiť podľa množstva a kvality použitej vody.
 • Inštalácia: rýchla a jednoduchá.
 • Výmena náhradného filtra: tiež rýchla a jednoduchá. Zvládne ju aj bežný používateľ. Nie je potrebné vrátiť systém na doúpravu vody do výrobného závodu na výmenu náhradného filtra.
 • Testovanie: Systém bol testovaný a certifikovaný NSF International a WQA voči NSF/ANSI štandardom 42, 53 a 55

 

Číslo autorizácie: 73478-J3R8S7
Prevádzkovateľ: DigiSys Web Services s.r.o., Ružová 2882/23, 934 01 Levice. IČO: 47256656
Vami poskytnuté kontaktné informáce nebudú predávané tretím stranám. Všetky informácie, materiály, výrobky a poskytované služby sú určené k prístupu a použitiu iba v Slovenskej republike. Ochranné známky a logá slúžia iba pre identifikáciu výrobku a sú odkazom na dotyčních vlastníkov. eSpring je ochranná známka Amway Corp., Ada, MI, USA.