Osem dôvodov, prečo si vybrať
eSpring Systém na doúpravu vody

1. Čistejšia a priezračnejšia voda s lepšou chuťou

Najväčšou výhodou Amway eSpring Systému na doúpravu vody je dramatické zlepšenie chute, vône a čistoty vody. Táto výrazná zmena je niečo, čo si každý všimne a čomu ľudia rozumejú.

2. Lepšia kvalita vody

Amway eSpring Systém na doúpravu vody efektívne odstraňuje viac ako 140 rôznych potenciálnych kontaminantov a ničí vyše 99,99 % potenciálne choroboplodných baktérií a vírusov prežívajúcich v pitnej vode.

3. Dokázaná účinnosť

Národná nadácia pre hygienu (National Sanitation Foundation (NSF) testovala a certifikovala Amway eSpring Systém na doúpravu vody a potvrdila, že znižuje prítomnosť kontaminantov viac ako ktorýkoľvek iný UV/uhlíkový systém, ktorý testovala.

4. Jedinečná moderná technológia

Amway eSpring Systém na doúpravu vody je prvý systém spájajúci americkú patentovanú kombináciu lisovaného uhlíkového bloku a technológiu UV lampy, navyše znásobenú najmodernejším elektronickým monitorovaním.

5. Podporený dlhoročnými výskumami

Amway eSpring Systém na doúpravu vody je výsledkom 20 rokov výskumu v oblasti technológií úpravy vody. Bol navrhnutý a vytvorený našimi inžiniermi a vedcami, výsledkom úsilia ktorých je 270 patentov na úpravu vody vo svete, schválených alebo v procese schvaľovania.

6. Väčšie pohodlie

Na rozdiel od balenej vody alebo džbánových filtrov na vodu vám Amway eSpring Systém na doúpravu vody pomôže zabezpečiť všetky každodenné potreby rodiny ohľadom varenia a pitia podľa potreby priamo z vodovodného kohútika.

7. Jednoduchá údržba

Niektoré filtre a ošetrujúce systémy na vodu si vyžadujú výmenu každý mesiac alebo aj častejšie. Avšak Amway eSpring Systém na doúpravu vody môže poskytnúť dostatok vody pre 6-člennú rodinu počas celého roka – celkovo 5 000 litrov – a až potom je potrebné filter vymeniť.

8. Väčšia hodnota

Amway eSpring Systém na doúpravu vody poskytuje nielen vynikajúcu výkonnosť a pohodlie pri používaní, ale jeho cena za starostlivosť je nižšia ako pri iných systémoch.

Číslo autorizácie: 73478-J3R8S7
Prevádzkovateľ: DigiSys Web Services s.r.o., Ružová 2882/23, 934 01 Levice. IČO: 47256656
Vami poskytnuté kontaktné informáce nebudú predávané tretím stranám. Všetky informácie, materiály, výrobky a poskytované služby sú určené k prístupu a použitiu iba v Slovenskej republike. Ochranné známky a logá slúžia iba pre identifikáciu výrobku a sú odkazom na dotyčních vlastníkov. eSpring je ochranná známka Amway Corp., Ada, MI, USA.